OZNÁMENÍ - neděle 28. srpna, 22. neděle v mezidobí
Neděle 4. září je 23. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• Tuto neděli se koná poslední prázdninové Farní kafe, na které jste srdečně zváni.
• Od 1. září přecházíme na běžný rozpis bohoslužeb: mše se budou konat každý den kromě pondělí, v neděli budou dvě mše - od 8.30 a od 10.30 pro rodiny s dětmi.
• V neděli 4. září na konci mše od 10.30 proběhne požehnání dětem, učitelům a katechetům. Po mši se rodiče budou moci sejít s katechety jednotlivých skupin náboženství. Rozpis náboženství pro děti také najdete na webu farnosti.
• Od středy 7. září začnou pravidelná setkávání s Biblí v ruce na faře vždy ve středu od 19 hodin. Letáčky s podrobnostmi naleznete vzadu v kostele za lavicemi.
• V neděli 18. září budeme slavit výročí posvěcení kostela svatého Václava a proběhne náš farní den. Tuto neděli se bude konat jediná mše, a to v 10 hodin, hlavním celebrantem bude biskup Zdenek Wasserbauer. Po mši bude následovat společný oběd. Prosíme ty, kteří jsou ochotni podílet se na přípravě občerstvení, aby se hlásili Vláďovi Jeništovi (777 565 119, vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz).
• V sobotu 17. září, den před farním dnem, bude od 9 do 14 hodin probíhat úklid kostela. Prosíme farníky o co největší účast – „čím více se nás sejde, tím dřív půjdeme domů“.
• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka, tel: 607084855.

Z liturgického kalendáře:  
    Pondělí 29. srpna je památka Umučení svatého Jana Křtitele.
    Sobota 3. září je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
    Neděle 4. září je 23. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 21. srpna, 21. neděle v mezidobí
Neděle 28. srpna je 22. neděle v mezidobí