OZNÁMENÍ - neděle 29. ledna, 4. neděle v mezidobí
Neděle 5. února 5. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Dnes se po obou mších svatých koná Misijní koláč, akce naší farní charity. Děkujeme všem, kdo přinesli něco dobrého, i těm, kdo si dobroty zakoupí a přispějí tak na papežské misijní dílo dětí.

• Dnes odpoledne v 16.30 zveme děti na faru na představení farního loutkového divadla, na programu je Princ Bajaja.

• Ve čtvrtek 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svatá s žehnáním svíček bude sloužena v 8 hodin ráno v kostele sv. Mikuláše.

• Připomínáme, že do příští neděle (5. února) je možné navrhovat kandidáty do nové pastorační rady farnosti, kterou budeme volit 26. března. Jména kandidátů můžete posílat e-mailem na adresu kancelar@farnostvrsovice.cz, anebo napsat na lísteček a vhodit do krabice vzadu v kostele, nejlépe i s kontaktem na kandidáta. Můžete navrhnout jednu i více osob, a to včetně sebe.

• Od února pokračuje dětská schola. Nově se budeme scházet o půl hodiny později, tedy od 9:30. Na únor je plán tří nedělních nácviků, a to 5.2., 19.2. a 26.2. Zveme všechny děti, které už se zapojily, i ty, které by se chtěly zapojit do budoucna. Rozpis zkoušek aktualizujeme na webu farnosti.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka (tel: 607 084 855).

Z liturgického kalendáře:  
    Úterý 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze.
    Čtvrtek 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu.
    
Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 22. ledna, 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Neděle 29. ledna 4. neděle v mezidobí