OZNÁMENÍ - neděle 29. srpna - 22. neděle v mezidobí
pátek 3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve *neděle 5. září – 23. neděle v mezidobí.

• Dnešní i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Od 1. září platí opět běžný rozpis bohoslužeb:
    neděle     8.30     kostel sv. Václava
           
         10.30     kostel sv. Václava (pro rodiny s dětmi)

    úterý         18.00    kostel sv. Mikuláše
    středa        18.00     kostel sv. Václava
    čtvrtek   
    8.00     kostel sv. Mikuláše
    pátek         18.00     kostel sv. Václava
    sobota   
     8.00     kostel sv. Mikuláš

Svátost smíření vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava (středa, pátek, neděle), nebo dle osobní domluvy s farářem.

•2. září po ranní mši svaté proběhne setkání seniorů na faře. Všichni jsou srdečně  zváni. Hovořit budeme o Neratovu, což je obec v Orlických horách při pomezí s Polskem. Dovíme se podrobnosti o kostele, který se měnil ve zříceninu a který se podařilo zachránit. Také o dalších činnostech, které se tam rozvinuly pod vedením vynikajícího kněze P. Suchára.

• V neděli 5. září při mši svaté v 10. 30 požehná pan farář žákům, studentům, učitelům a katechetům. Poté proběhne setkání rodičů s katechety.

• Farní den proběhne v neděli 19. září, kdy bude pouze jedna společná mše v 10:00. Následovat bude společný oběd. Doufáme v co nejhojnější účast a prosíme o ni!

• Svatováclavský průvod letos proběhne v úterý 28. září a začne bohoslužbou v 17:00 u sv. Václava. Po mši bude hudební program před kostelem, na kterém vystoupí skupina historického šermu a tance, gospelový soubor a další.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855
   
                  
                                Přejeme všem požehnaný týden!

Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 22. srpna - 21. neděle v mezidobí
pátek 27.srpna – Památka sv. Moniky * sobota 28. srpna – Augustina, biskupa a učitele církve * neděle 29. srpna – 22. neděle v mezidobí.