OZNÁMENÍ - neděle 3. července, 14. neděle v mezidobí
Neděle 10. července je 15. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• Prázdninový rozpis bohoslužeb najdete na nástěnkách i na farním webu. Po každé nedělní mši se bude konat Farní kafe. Prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni některou neděli pomoci s přípravou a s následným úklidem, aby se zapsali k jednotlivým datům do tabulky, kterou najdete na lavici v kostele sv. Václava.    
• Prosíme zájemce o farní vodu pro mládež, která se koná v termínu 9.-11. září, aby během července vyplnili přihlášku na farním webu, kde také najdete bližší informace o této akci. Případně se můžete obrátit na organizátory Vojtu Tutra a Pavla Kryla.

Z liturgického kalendáře:
Pondělí 4. července je památka sv. Prokopa, opata.
Úterý 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.   


Přejeme všem požehnaný týden.


 Události
Archiv
Bohoslužby o prázdninách