OZNÁMENÍ - Neděle 3. ledna - 2. neděle vánoční
středa 6. ledna - Slavnost Zjevení Páně * neděle 10. ledna - Svátek Křtu Páně
 • Na provoz a potřeby naší farnosti je možné přispívat na farní účet
  280828389/0800. Všem dárcům děkujeme!

 • Bohoslužby ve všední dny se nadále konají dle běžného rozpisu.

 • Ve středu 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně bude eucharistie s žehnáním vody, kadidla a křídy v 18:00 u sv. Václava.

 • V neděli 10. 1. na Svátek Křtu Páně, bude kostel otevřen od 8:00 do 11:00 k osobní modlitbě, s možností sv. přijímání. Bohoslužby pro veřejnost se nekonají.

 • Tříkrálová sbírka bude letos probíhat online, prosíme o příspěvky přes web www.trikralovasbirka.cz
  Kasičky však mohou být umístěny ve veřejně přístupných prostorech, budeme je mít v obou kostelích pro příspěvky v hotovosti.
 • Nadále platí možnost individuální duchovní péče, v případě potřeby stačí kontaktovat pana faráře:
  Mons.ThLic. Artur Matuszek, Th.D.
  tel.: 607084855
  email: farar@farnostvrsovice.cz

Přejeme všem požehnané Vánoce!

Události
Archiv
Covid update a informace o tříkrálové sbírce
nedělní a sváteční bohoslužby se opět ruší, kostel bude otevřen, a tříkrálová sbírka bude