OZNÁMENÍ - neděle 3. prosince, 1. neděle adventní
Neděle 10. prosince je 2. neděle adventní

• Dnes se koná sbírka sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. Všem dárcům děkujeme.

• V úterý 5. prosince se v kostele sv. Mikuláše uskuteční tradiční Mikulášská besídka pro děti. Večerní bohoslužba od 18 hodin bude přesunuta do kostela sv. Václava. Ve středu 6. prosince odpadne mše svatá v kostele sv. Václava, od 18 hodin se bude konat poutní mše u sv. Mikuláše.

• Ve čtvrtek 7. prosince v 9 hodin se na faře uskuteční Klub seniorů. Hostem bude p. Pavel Křížek, bude mluvit o svém působení na Arcibiskupském gymnáziu.

• V pátek 15. prosince se v kostele sv. Václava budou stavět vánoční stromy, a to po večerní mši svaté cca v 18:45. Kdo byste byli ochotni přijít pomoci s touto fyzicky náročnou prací, zapište se prosím na papír vzadu v kostele. 

• V sobotu 16. prosince proběhne adventní duchovní obnova od 15 hodin v sále u sv. Václava. Duchovní obnovu povede o. Artur Matuszek, od 17 h bude sloužena mše svatá s nedělní platností. 

• Naše farní charita opět pořádá akci Vánoce dál, tedy obstarání dárků na přání pro finančně velmi znevýhodněné spoluobčany z Prahy 10, pro mnohé to budou vánoční dárky jediné. Kdo byste se chtěli zapojit, vyberte si prosím přání na nástěnce farní charity, odtrhněte ho spolu s číslem a zapište na sebe kontakt. Dárky v hodnotě cca 500 Kč prosím přineste zabalené a označené číslem do koše v kostele sv. Václava nejpozději do 3. neděle adventní (17. 12.).

• Vzadu na lavici jsou natištěné materiály k prvnímu setkání adventních modlitebních „buněk“, tedy skupinek farníků, kteří se v adventu společně věnují četbě biblického textu, povídání o něm a modlitbě. První setkání by mělo proběhnout do 2. neděle adventní, v plánu na tento advent jsou dvě setkání. Pokud někdo skupinku nemáte a rádi byste se zapojili, buď se můžete porozhlédnout po svém okolí, ke které buňce byste se mohli přidat, anebo nabízíme jednu skupinku zcela novou, která se sejde v úterý 5. prosince v 19 hodin na faře.

• V adventním a vánočním čase bychom chtěli veřejnosti zpřístupnit oba naše kostely. K tomu jsou potřeba dobrovolníci, kteří věnují čas hlídání některého z kostelů. Tabulku, do které se můžete zapisovat, najdete vzadu na lavici. Budeme vděčni všem, kdo se této služby ujmou. 

• Po delší době bychom rádi opět uvedli na Štědrý den při půlnoční bohoslužbě Rybovu Vánoční mši „Hej Mistře“. Prosíme, kdo znáte tuto skladbu a chtěl byste se zúčastnit provedení, potřebujeme posílit všechny hlasy. Zkoušky budou v prosinci každou středu od 18:45 v sále kostela.

• Farní společenský večer se uskuteční v pátek 19. ledna ve Vzletu. Téma zní „Poletíme na Havaj“.

Z liturgického kalendáře:

Středa 6. prosince je svátek sv. Mikuláše, biskupa. 

Pátek 8. prosince je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 26. listopadu, Slavnost Ježíše Krista Krále
Neděle 3. prosince je 1. neděle adventní