OZNÁMENÍ - neděle 3. října - 27. neděle v mezidobí
Pondělí 3. 10. - Památka sv. Františka z Assisi, čtvrtek 30. 9. - PamátkaPanny Marie Růžencové, neděle 10. 10. - 28. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, příští neděli bude říjnová sbírka do fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. Všem dárcům děkujeme!

• Velké poděkování všem, kteří se jakkoli podíleli na zdárném průběhu
svatováclavských oslav, zvláštní poděkování patří Martinu Peroutkovi, který byl hlavním organizátorem.

• Začal měsíc říjen – tradičně růžencový měsíc – pamatujme na modlitbu svatého růžence.

• Od října začíná pravidelná výuka náboženství, pokud byste své dítě chtěli ještě přihlásit, obraťte se na katechety příslušné věkové skupiny.

• Dnes a příští neděli probíhá tradiční farní charitativní bazar dětského a teenager oblečení.

• Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 7. října v 9.00 hodin po ranní mši na faře. Téma bude: Mariina legie

• V sobotu 9. října se bude od 9 hodin strhávat koberec u svatého Václava. Moc prosíme o zapojení zvláště silných mužů do samotného strhávání, později i ostatních při závěrečném úklidu.

• 10. 10. 2021- Manželský koláč. Po obou mších svatých, budeme nabízet ke kávě něco dobrého za dobrovolný finanční příspěvěk. Vybrané finance budou použity na aktivity pro rodiny v naší farnosti (ubytování pro hlídače dětí na Štěkni, na tělesnou obnovu, ...).

• Od 27. 10. do 31. 10. 2021 se bude konat manželské setkání na Štěkni. Zájemci se mohou hlásit a informovat u Jany a Vládi Jeništových. Kapacita je sice omezena, ale počet přihlášených je neomezený.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura
Matuszka. Tel: 607084855

• Záležitosti farní kanceláře (matrika) a nedělní oznámení:
jana.biskupova@farnostvrsovice.cz
tel.: 722 974 602
(Prosím informace do oznámení posílejte do čtvrtka 15 hodin)

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
Plánované akce pro pastorační rok 2021/22
předběžný rozpis akcí