OZNÁMENÍ - neděle 30. července, 17. neděle v mezidobí
Neděle 6. srpna je svátek Proměnění Páně.

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Všechny přítomné zveme po bohoslužbě na Farní kafe, které se o prázdninách koná každou neděli po mši v portiku kostela sv. Václava.

Z liturgického kalendáře:

    Pondělí 31. července je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
    Úterý 1. srpna je památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa.
    Pátek 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
   

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 23. července, 16. neděle v mezidobí
Neděle 30. července je 17. neděle v mezidobí