OZNÁMENÍ - neděle 30. června je 13. neděle v mezidobí
Neděle 7. července je 14. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, všem dárcům děkujeme.

• Od dnešního dne probíhají bohoslužby podle prázdninového rozpisu. Mše sv. jsou slouženy v úterý v 18 h u sv. Mikuláše, ve středu v 18 h u sv. Václava a ve čtvrtek v 8 h u sv. Mikuláše. V pátek a v sobotu se pravidelné bohoslužby nekonají. V neděli je sloužena jedna mše sv. v 9:30 v kostele sv. Václava. 

• V průběhu prázdnin by se mělo konat každou neděli po bohoslužbě Farní kafe – příležitost popovídat si před kostelem s ostatními farníky u šálku kávy. Vzadu v kostele najdete tabulku, do které se mohou zapsat ti, kdo by byli ochotni vzít si přípravu Farního kafe některou neděli na starost.  Také je vítáno, jestliže přinesete něco dobrého (třeba napečeného) ke kávě.

• Dnes vychází prázdninové číslo farního časopisu Vinice. Můžete si ho vzít vytištěné u východu z kostela, najdete ho na webu či v e-mailové schránce (pokud odebíráte farní novinky). Připomínáme také probíhající anketu k obsahu Vinice, odkaz na ni najdete i v nejnovějším čísle. 

Z liturgického kalendáře:

Středa 3. července je svátek sv. Tomáše, apoštola.

Čtvrtek 4. července je památka sv. Prokopa, opata.

Pátek 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Moravy.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 23. června je 12. neděle v mezidobí
Neděle 30. června je 13. neděle v mezidobí