OZNÁMENÍ - neděle 30. května - Slavnost Nejsvětější Trojice
ondělí 31. května – svátek Navštívení Panny Marie * úterý 1. června – památka sv. Justina, mučedníka * sobota 5. června – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka * neděle 6. června – Slavnost Těla a Krve Páně.

• Dnešní  i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Oslavy Těla a Krve Páně proběhnou v naší farnosti v neděli. Ve čtvrtek je možné se od 17:00  zúčastnit se slavnostní mše s průvodem v Katedrále sv. Víta.

• Do neděle 6. 6. probíhá v kostele sbírka pro lidi bez domova. Vítány jsou především trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, oděvy (hlavně pánské), prádlo, ponožky, věci na přebývání venku, respirátory.


• Předběžné informace o plánovaných letních akcích:

    • 18. - 20. června – pěší výlet mládeže,
    • následující víkend (25. - 27. června) -  tělesná obnova
      (přesné datum odjezdu bude upřesněno dle zájmu o prodloužení od              středy/čtvrtka),
    • 29. července - 1. srpna -  cyklovýlet mládeže,
    • od 15. do 22. srpna - farní tábor,
    • 3. - 5. září chceme jet s mládeží na vodu.
Zájemci o účast na těchto akcích se mohou ozvat pastoračnímu asistentovi, u pěšího výletu a farního tábora je už možné se registrovat také na farním webu (na stránce příslušné události).

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855


Přejeme všem požehnaný týden!

Archiv
Přihlašování na Tělesnou obnovu 24.6. (nebo 25.6.) - 27.6.2021
sportovní víkend s rodinami v Horním Poříčí