OZNÁMENÍ – Neděle 30. srpna – 22. neděle v mezidobí
čtvrtek 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve |  neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí.
  • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

  • Od úterý 1. září bude opět platit běžný rozpis bohoslužeb, vzhledem k probíhajícím opravám lavic však budou v měsíci září všechny bohoslužby ve všední den, včetně středeční a páteční u sv. Mikuláše, tedy: v úterý v 18:00, ve středu v 18:00, ve čtvrtek v 8:00 V pátek v 18:00, v sobotu v 8:00, vždy u sv. Mikuláše. Nedělní v 8:30 a v 10:30 bude u sv. Václava.

  • 1. září se sejde na faře pastorační rada. • V neděli 6. září na bohoslužbě v 10:30 bude požehnání prvňáčkům, katechetům a pedagogickým pracovníkům do nového školního roku. Po mši bude možnost konzultací s katechety, ohledně kroužků náboženství.

  • V neděli 20. září proběhne farní den se společným obědem a programem pro děti. Bude pouze jedna společná mše svatá v 10:00, celebrovat bude biskup Václav Malý. Zváni jsou také dva bývalí vršovičtí faráři, vybraní zastupitelé obce a potomci stavitelů kostela. Oběd je pro účastníky akce objednán, domácí příspěvky ke společnému obědu, sladké i slané, jsou nicméně vřele vítány. Budete-li mít chuť a sílu na akci něco napéci, prosíme přihlaste se předem Vláďovi Jeništovi, nebo Lukáši Borskému. Zároveň již nyní sháníme dobrovolníky, kteří budou moci zůstat na úklid po akci (konec předpokládáme okolo 15:00).

  • 26. 9. v 10:00 bude u sv. Mikuláše slavnostní bohoslužba k výročí posvěcení kostela. • V pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti. Slavnostní bohoslužba bude u sv. Václava v 17:00 a po ní, cca v 17:45 začne program před kostelem. Vystoupí několik kapel včetně gospelového sboru. Srdečně zveme.

Přejeme všem požehnaný týden!

Události
Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 26. ledna – 3. neděle v mezidobí
čtvrtek 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve | neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí