OZNÁMENÍ - neděle 31. března je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 7. dubna je 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Zítra, na Velikonoční pondělí, bude v kostele sv. Václava sloužena mše v 8:30.

• Ve čtvrtek 4. dubna se v 9 hodin na faře sejde Klub seniorů. P. Pavel Semela bude mluvit o vršovické farnosti, víře a pohybu.

• V neděli 7. dubna po obou nedělních bohoslužbách proběhne „školení“ k přípravě farního kafe. Kdo byste měli zájem se někdy podílet na přípravě farního kafe, přijďte příští neděli po bohoslužbě do kuchyňky, seznámíme se s tím, co je na farní kafe potřeba, kde co najdeme, jak se obsluhují kávovary. Tato průprava se může hodit i při jiných farních akcích. Byli bychom rádi, kdyby farní kafe umělo připravit co nejvíce farníků, aby tato služba nestála jen na hrstce těch nejobětavějších. 

• Dnes je farní kafe připraveno, po bohoslužbě nemusíte spěchat domů, můžete se před kostelem zastavit a u kávy si s ostatními chvilku popovídat. 

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 24. března, Květná neděle
Neděle 31. března je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně