OZNÁMENÍ - neděle 31. prosince, Svátek Svaté rodiny
Neděle 7. ledna je Křest Páně

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V pondělí 1. ledna je Nový rok a slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše sv. bude v kostele sv. Václava od 9:30.

• Od 1. do 9. ledna bude probíhat Tříkrálové koledování, stále hledáme dobrovolníky. Mohou se hlásit celé rodiny, ale i jednotlivci. Napište se prosím na papír vzadu na lavici, nebo kontaktujte farní charitu (charita@farnostvrsovice.cz, 721 444 323).

• Ve čtvrtek 4. ledna se v 9 hodin bude konat na faře Klub seniorů. Upozorňujeme na změnu programu: manželé Lukášovi budou mluvit o cestování po Svaté zemi.

• V sobotu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně, mše sv. bude v kostele sv. Václava od 9:30. Odpadá ranní mše u sv. Mikuláše.

• V pátek 19. ledna se uskuteční Farní společenský večer s názvem „Letíme na Hawaii“ v KC Vzlet. Letenky lze pořídit v předprodeji v sakristii za 350 Kč pro dospělé, na místě za 400 Kč. Studenti VŠ 300 Kč, studenti SŠ 250 Kč, děti ZŠ 200 Kč, mladší děti 100 Kč. Všechny peníze budou použity na úhradu sálu, kapely a výdajů v souvislosti se společenským večerem. Budeme též potřebovat Vaši pomoc během večera (šatna, dohled na schodech, příprava sálu a úklid). 

 • V neděli 21. ledna proběhne tradiční Farní bruslení na zimním stadionu Hasa. Bruslit budeme od 14:00 do 15:45. Přihlašování u Pavla Kryla nebo Terezy Svobodové, nebo e-mailem na brusleni@farnostvrsovice.cz. Vstupné v předprodeji 100 Kč za dospělou osobu, 50 Kč za dítě od 5 do 10 let, menší děti zdarma. Na místě bude cena vyšší. - bruslení se ruší! Hasa nám termín zrušila

• Prosíme ty, kdo mají u sebe parkovací karty, aby je co nejdříve vrátili do kostela sv. Václava. Platnost parkovacích karet končí, musíme je nahradit novými.


Z liturgického kalendáře:

Pondělí 1. ledna je slavnost Panny Marie, Matky Boží.

Sobota 6. ledna je slavnost Zjevení Páně.

Neděle 7. ledna je Křest Páně. 


Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 24. prosince, 4. neděle adventní
Neděle 31. prosince je svátek Svaté rodiny