OZNÁMENÍ - neděle 4. června, Slavnost Nejsvětější Trojice
Neděle 11. června je 10. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. 

• Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu Farního dne, Noci kostelů a Farního výletu.

• Dnes odpoledne proběhne farní softballové odpoledne na hřišti Eagles Praha v Krči. Pokud se někdo nepřihlásil a plánuje dorazit, kontaktujte prosím Štěpána Rechnera (775 906 727). Je dobré být na hřišti mezi 14:30 a 14:45, aby bylo dost času se rozehrát a rozdělit do družstev.

• Ve čtvrtek 8. června je slavnost Těla a Krve Páně (Božího těla). V naší farnosti se bude slavit při bohoslužbě v kostele sv. Mikuláše od 8 hodin ráno, s vystavením Nejsvětější svátosti. Ve čtvrtek jste také zváni do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude Mons. Jan Graubner od 17 hodin sloužit slavnostní mši svatou, po které bude následovat tradiční eucharistické procesí. 

• V sobotu 10. června od 11 hodin proběhne v kostele sv. Václava rozloučení s paní Libuší Šikutovou, bude sloužena zádušní mše.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka (tel: 607 084 855).

Z liturgického kalendáře:

Pondělí 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek 8. června je slavnost Těla a Krve Páně.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 28. května, Slavnost Seslání Ducha svatého
Neděle 4. června je slavnost Nejsvětější Trojice