OZNÁMENÍ - neděle 4. prosince, 2. neděle adventní
Neděle 11. prosince je 3. neděle adventní

• Dnes se koná Mikulášská sbírka na bohoslovce. Sbírka příští neděli bude na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Zítra proběhne od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše tradiční Mikulášská besídka pro přihlášené děti. Vstupné pro jedno dítě je 100 Kč.

• Poutní mše u sv. Mikuláše se bude konat v úterý 6. prosince od 18 hodin.

• Srdečně zveme na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 10. prosince od 15 hodin v sále sv. Václava. Duchovní obnovu povede pan farář Artur Matuszek, na programu jsou dvě přednášky, adorace a mše svatá s nedělní platností.

• V neděli 11. prosince se při obou mších svatých v kostele sv. Václava budou zpívat tradiční Benešovské roráty. Od 16 hodin si můžete přijít poslechnout do kostela sv. Václava Adventní koncert, který pořádá MČ Praha 10.

• Byli bychom rádi, kdyby v průběhu tohoto adventu podobně jako v minulých letech farníci vytvořili malé či větší skupinky a scházeli se nad četbou vybraných úryvků z Bible. Materiály pro první setkání si můžete vzít vytištěné vzadu na lavici, najdete je také na webu farnosti, konkrétně pod tímto odkazem.

• Na nástěnce farní charity v kostele sv. Václava jsou zveřejněná přání chudých spoluobčanů Prahy 10, pro mnohé z nich to budou jediné hmotné vánoční dárky. Když si některé přání vyberete, odtrhněte jej a zapište se k příslušnému číslu. Dárky prosíme přinést do koše v kostele do 18. prosince. Do jiného koše budeme vybírat cukroví, drobné dárečky a obrázky od dětí pro osamělé lidi.

• Od 18. do 25. prosince bychom rádi zpřístupnili kostely sv. Václava i sv. Mikuláše veřejnosti, vždy alespoň na několik odpoledních hodin. Prosíme ty, kdo by byli ochotni věnovat svůj čas hlídání kostela, aby se zapsali do tabulky vzadu na lavici. Také je možné se hlásit e-mailem na adresu farní kanceláře.

• Prosíme ty, kdo by chtěli dostávat e-mailem farní novinky a časopis Vinice a ještě se k odběru nepřihlásili, aby tak co nejdříve učinili. Návod najdete mj. v prosincové Vinici, která dnes vychází. Na webu ho najdete zde.

Z liturgického kalendáře:  
    Úterý 6. prosince je svátek sv. Mikuláše, biskupa.
    Středa 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
    Čtvrtek 8. prosince je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.   

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 27. listopadu, 1. neděle adventní
Neděle 4. prosince je 2. neděle adventní