OZNÁMENÍ – Neděle 4. října 27. neděle v mezidobí
středa 7. října – Památka Panny Marie Růžencové | neděle 11. října – 28. neděle v mezidobí.
Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

Všechny bohoslužby prozatím zůstávají v platnosti, vztahuje se na ně omezení nad 100 návštěvníků. Kroužky náboženství se hromadně neruší, jejich konání závisí na dohodě s katechetou.


Od 4. října začínají pravidelné kroužky náboženství. Stále je ještě možné děti na kroužky zapsat, kontakty na katechety najdete na webových stránkách. Pokud by měl někdo chuť zkusit se do výuky náboženství zapojit jako asistent katechety, prosíme aby se ozval Bětce Matochové, nebo Martinu Peroutkovi, zkušenost při práci s dětmi je samozřejmě výhodou, ale není podmínkou, není třeba se obávat, učí se v tandemu a každou skupinku vede zkušený katecheta.


Ve středu 7. října v 19:00 se na faře sejde ekonomická rada.


V sobotu 10. 10. odpoledne zveme na velkou farní LaserGame. Zájemci od páté třídy základní školy výše, nechť se nejpozději do středy ozvou asistentovi Martinovi, kontakt na nástěnkách a na webu.


Přejeme všem požehnaný týden

Archiv
OZNÁMENÍ – Neděle 27. září – 26. neděle v mezidobí
pondělí 28. září – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa | středa 30. září – Svátek sv. Michaela a Rafaela, archandělů | čtvrtek 1. října – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve | pátek 2. října – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve | sobota 3. října – Památka svatých andělů strážných | neděle 4. října – 27. neděle v mezidobí.