OZNÁMENÍ - neděle 4. února, 5. neděle v mezidobí
Neděle 11. února je 6. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. Pokud byste farnosti rádi přispěli a nemáte u sebe hotovost, můžete využít QR kód, který je umístěn na kasičkách v zadní části kostela. 

• 14. února je Popeleční středa, mše svatá s udílením popelce bude sloužena v kostele sv. Václava od 18 hodin. 

• Ve čtvrtek 15. února zveme na tradiční ekumenický popelec, při kterém se budeme moci setkat s věřícími z Husova sboru Vršovice a z Vršovického sboru Českobratrské církve evangelické. Bohoslužba s udílením popelce začne v kostele sv. Václava v 18 hodin, následovat bude drobné postní občerstvení v sále.

• Od 16. února se každý pátek od 17:15 bude konat v kostele sv. Václava pobožnost křížové cesty. Prosíme ty, kdo by byli ochotni některý pátek tuto pobožnost vést, aby se napsali do tabulky vzadu na stole.

• V pátek 16. února večer se bude konat Pánský klub. Začne v 18 hodin mší sv. v kostele sv. Václava, poté se přesuneme do sálu. Hostem bude Petr Beneš, farní vikář od Nejsvětějšího Srdce Páně.

• Od března do června 2024 budou v naší farnosti probíhat přípravy na biřmování, a to v neděli od 18 do 20 h v sále u sv. Václava. Zveme všechny nebiřmované zájemce starší 15 let. Kdo byste se chtěli připojit, napište e-mail na kancelar@farnostvrsovice.cz, nebo kontaktujte Lucii Tutrovou, která má přípravy na starosti.  

• S blížícím se postním obdobím bychom chtěli požádat o odezvu na projekt modlitebních skupinek. Prosíme, aby z každé fungující skupinky někdo informoval o. Artura o tom, kolik se ve skupince schází lidí a jestli jste spokojeni s textovými podklady. Zároveň jsme vzadu na stůl položili papír, na který se můžou zapsat ti, kdo by o skupinku stáli, ale zatím žádnou nemají. Prosíme, abyste uvedli i kontakt, na který se vám případně můžeme ozvat.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 28. ledna, 4. neděle v mezidobí
Neděle 4. února je 5. neděle v mezidobí