OZNÁMENÍ - neděle 4. září, 23. neděle v mezidobí
Neděle 11. září je 24. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto i příští neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• Na konci dnešní mše od 10.30 proběhne požehnání dětem, učitelům a katechetům. Po mši se rodiče budou moci sejít s katechety jednotlivých skupin výuky náboženství. Časový rozpis i kontakty na jednotlivé katechety najdete na nástěnkách, ve Vinici a na webu farnosti. Výuka náboženství začne v říjnu.
• Pan farář Stanisław Góra dnes slaví 60. narozeniny. Připravili jsme mu za naši farnost blahopřání, které je možné dnes v kostele podepsat.
• Od středy 7. září začnou pravidelná setkávání s Biblí v ruce na faře vždy ve středu od 19 hodin. Letáčky s podrobnostmi naleznete vzadu v kostele za lavicemi.
• V sobotu 17. září proběhne od 9 do 14 hodin úklid kostela sv. Václava před zářijovými oslavami. Prosíme farníky o co největší účast, aby byl úklid co nejrychleji hotový.
• V neděli 18. září budeme slavit výročí posvěcení kostela svatého Václava a proběhne náš farní den. Bude se konat jediná mše, a to v 10 hodin, hlavním celebrantem bude biskup Zdenek Wasserbauer. Po mši bude následovat společný oběd: hlavní jídlo a točené nápoje jsou objednány, budou se vydávat za příspěvek. Po obědě chystáme program pro děti včetně vystoupení farního loutkového divadla, pro ostatní se v kostele uskuteční beseda s panem biskupem. Prosíme ty, kdo jsou ochotni pomoci s občerstvením, přípravou nebo úklidem, aby se hlásili Vláďovi Jeništovi (777 565 119).
• V úterý 27. září oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše mší v tomto kostele od 17 hodin. Po jejím skončení vyrazí tradiční průvod v čele se sv. Václavem na koni k našemu většímu kostelu, kde bude následovat kulturní program.
• Ve středu 28. září se koná poutní slavnost sv. Václava. Mše v kostele sv. Václava začne v 10 hodin, po ní bude následovat farní kafe v portiku kostela.
• Letošní manželské setkání ve Štěkni se uskuteční od 26. do 30. října. Zájemci se mohou hlásit Vláďovi Jeništovi.

Z liturgického kalendáře:  
    Čtvrtek 8. září je svátek Narození Panny Marie.
    
Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 28. srpna, 22. neděle v mezidobí
Neděle 4. září je 23. neděle v mezidobí