OZNÁMENÍ - neděle 5. března, 2. neděle postní
Neděle 12. března je 3. neděle postní

• Sbírka tuto neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V postní době se každý pátek koná v kostele sv. Václava v 17:15 pobožnost křížové cesty. Vzadu na lavici je tabulka, prosíme, aby se do ní zapsali ti, kdo by byli ochotni křížovou cestu některý pátek vést.

• V postním období se opět scházejí modlitební skupinky. Materiály pro první setkání jsou k dispozici vytištěné vzadu v kostele či ke stažení na farním webu pod tímto odkazem.

• V kostele vzadu na lavici jsou postničky – postní charitní kasičky na doma, kam můžeme dávat peníze za odřeknuté záležitosti. Na konci postní doby můžeme tyto postničky přinést do kostela (naplněné:). Jsou ke složení.

• V neděli 19. a 26. března proběhne v kostele sv. Václava opět farní charitativní bazárek. Budeme rádi, pokud do něj věnujete pro vás již nepotřebné oblečení, knihy, hračky, sportovní vybavení apod. zaměřené na děti a mládež. Tašky s věcmi nechávejte po levé zadní straně kostela sv. Václava pod křížem u zpovědnic. Děkujeme.

• V sobotu 25. března se v kostele sv. Václava uskuteční Den seniorů a nemocných. Hostem bude Mons. Vojtěch Šíma. Srdečně zveme!

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 26. února, 1. neděle postní
Neděle 5. března je 2. neděle postní