OZNÁMENÍ – Neděle 5. července – Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje
sobota 11. července – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy | neděle 12. července – 15. neděle v mezidobí.
   • Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!
   • Od 1. července do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv. Mikuláše, ve středu v 18:00 (z důvodu opravy lavic) rovněž u sv. Mikuláše a ve čtvrtek v 8:00 u sv. Mikuláše. Svátost smíření vždy půl hodiny před mší svatou u sv. Václava, nebo dle osobní domluvy s knězem.
   • Za lavicemi je možné zapsat se na některou z letních neděli k pomoci se zajištěním farního kafe po mši. Zapisovat se bez obav mohou i dobrovolníci v této věci nezkušení a neškolení. Děkujeme!
   • Ve vinici, na webu a na nástěnkách je předběžný rozpis skupinek náboženství pro příští pastorační rok. 6. září v 10:30 proběhne mše s požehnáním školákům a pedagogům a následná konzultace s katechety po mši.
   • V neděli 20. září plánujeme uspořádat farní den se společným obědem. Slavnost to bude veliká a nevídaná, takže již nyní doporučujeme učinit si velký červený kroužek v kalendáři. O týden později, v pondělí 28. září pak proběhne svatováclavská slavnost s oslavou 90. výročí kostela, otevřená široké veřejnosti.

   Přejeme všem požehnaný týden!

   Události
   Archiv
   OZNÁMENÍ – Neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí
   pondělí 29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů | pátek 3. července – Svátek sv. Tomáše, apoštola | sobota 4. července – památka sv. Prokopa, opata | neděle 5. července – Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy.