OZNÁMENÍ - neděle 5. prosince, 2. neděle adventní
Pondělí 6. 12. – Památka sv. Mikuláše, biskupa, úterý 7. 12. - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, středa 8. 12. – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, neděle 12. 12. - 3. neděle adventní

• Dnes je mikulášská sbírka na bohoslovce, příští neděli je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• V novém roce začne v naší farnosti příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit u pana faráře nebo na e-mail: kancelar@farnostvrsovice.cz

• V pondělí 6. 12. bude u sv. Mikuláše od 18 hodin poutní mše svatá

• Podklady pro „Trio biblického sdílení“ jsou k dispozici na stolech za lavicemi a na stránkách farnosti.

• Do označeného koše za lavicemi vybíráme do neděle 12. 12. včetně drobné dárky jako poděkování, podporu a projev úcty těžce pracujícím zdravotníkům.

• Na nástěnce farní charity si ještě můžete vybrat vánoční přání velice chudých spoluobčanů. Dárky dávejte prosím do označeného koše vpravo u vchodu do sakristie.

• Příští neděli 12. 12. bude po obou mších sv. sbírka naší farní charity pro potřebné.

• Příští neděli 12. 12. budou hrát naši loutkoherci pro děti na faře od 16.30 hodin pohádku Bajaja.

• Do konce února 2022 se jako farnost můžeme zapojit do synody katolické církve. Za hlavní cíl na úrovni farnosti považujeme společně hledat cestu, jak se dál rozvíjet jako společenství. Našimi zkušenosti z dosavadní cesty pak můžeme přispět i ostatním. Pokud jste ochotni se do synodální činnosti zapojit, přihlaste se prosím farnímu koordinátorovi Mílovi Müllerovi ml. (732 736 728, mila.muller@centrum.cz).

• Připomínáme rodičům malých dětí, že během mše svaté je přístupný ozvučený sál, kam mohou v případě potřeby s dětmi odejít.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura
Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 28. listopadu, 1. neděle adventní
Úterý 30. 11. - Svátek sv. Ondřeje, apoštola, pátek 3. 12. – Památka sv. Františka Xaverského, kněze, neděle 5. 12.  - 2. neděle adventní