OZNÁMENÍ - neděle 6. března, 1. neděle postní
neděle – 13.3. - 2. neděle postní

• Dnešní i příští sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Srdečně zveme na setkávání Mariiny legie každé úterý v 19.00  hodin na faře.

• Během tohoto týdne do neděle 13. 3. je v kostele koš na pomoc ukrajinským běžencům. Pro pražskou Charitu prosíme jen o trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Jiné věci prosím nenoste.

• Pokud někdo ubytováváte ukrajinské uprchlíky, budeme rádi, když o tom budete informovat někoho z farní charity, pro komunitní sdílení.

• Na pomoc Ukrajině se v neděli 27. 2. vybralo 34 838 Kč .

• Pro postní dobu opět nabízíme možnost vytvoření modlitebních buněk – podrobné informace najdete ve Vinici a na webových stránkách farnosti. 

• V postní době bude každý pátek v kostele sv. Václava od 17.15 křížová cesta.

• Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava, v pátek během křížové cesty nebo po domluvě s knězem. 

• Farní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 26. března od 15 hodin v sále u sv. Václava

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
Farní tábor 2022
7.-14.8.2022