OZNÁMENÍ - neděle 6. srpna, svátek Proměnění Páně
Neděle 13. srpna je 19. neděle v mezidobí

• Dnes se koná sbírka do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. Všem dárcům děkujeme.
• Prosíme o modlitbu za děti a jejich vedoucí, kteří dnes odjíždějí na Farní tábor – aby prožili požehnaný čas a vrátili se domů ve zdraví.
• Všechny přítomné zveme po bohoslužbě do portiku kostela na Farní kafe.

Z liturgického kalendáře:
    Středa 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
    Čtvrtek 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 30. července, 17. neděle v mezidobí
Neděle 6. srpna je svátek Proměnění Páně.