OZNÁMENÍ - neděle 7. května, 5. neděle velikonoční
Neděle 14. května je 6. neděle velikonoční

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. 

• V úterý 9. května se v 19 hodin sejde na faře pastorační rada.

• V neděli 21. května přijme několik dětí z naší farnosti první svaté přijímání.

• V sobotu 27. května ve 20 hodin proběhne v kostele sv. Václava Svatodušní vigilie se mší svatou. V neděli 28. května, na slavnost Seslání Ducha svatého, se bude konat Farní den. Bude sloužena jedna mše svatá od 10 hodin, poté se můžete těšit na společný oběd a veselení do odpoledních hodin. Pro děti se chystá představení loutkového divadla a další program.

• V pátek 2. června se bude konat Noc kostelů. V kostele sv. Václava jsou na programu komentované prohlídky, světelné kompozice a několik hudebních vystoupení. Pro hladký průběh Noci kostelů uvítáme pomoc dobrovolníků, hlaste se prosím Štěpánu Škochovi (stepan.skoch@gmail.com).

• V sobotu 3. června pojedeme na farní výlet do Kostelce nad Černými lesy a do Kouřimi. Podrobný program se dozvíte na farním webu, v květnové Vinici či u Vládi Jeništy, u kterého je již možné se přihlašovat.

• Tělesná obnova se letos uskuteční od 16. do 19. června 2023 (pátek večer až pondělí odpoledne) v areálu Karlovy univerzity v Horním Poříčí. Akce je vhodná i pro jednotlivce, neúplné rodiny a pro rodiny, jejichž někteří členové nejsou „praktikující“. Sjíždění Otavy letos plánujeme až v pondělí. Přihlašovat se lze do 28. května 2023 na webu farnosti pod tímto odkazem.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka (tel: 607 084 855).

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 30. dubna, 4. neděle velikonoční
Neděle 7. května je 5. neděle velikonoční