OZNÁMENÍ - neděle 7. ledna, Křest Páně
Neděle 14. ledna je 2. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• V pátek 19. ledna od 19 h se uskuteční Farní společenský večer s názvem „Letíme na Hawaii“ v KC Vzlet. Letenky lze pořídit v předprodeji v sakristii za 350 Kč pro dospělé, na místě za 400 Kč. Studenti VŠ 300 Kč, studenti SŠ 250 Kč, děti ZŠ 200 Kč, mladší děti 100 Kč. Všechny peníze budou použity na úhradu sálu, kapely a výdajů v souvislosti se společenským večerem. Budeme též potřebovat Vaši pomoc během večera (šatna, dohled na schodech, příprava sálu a úklid). 

• Bohužel je pro tuto chvíli zrušeno farní bruslení, které se mělo konat v neděli 21. ledna. Hledáme možnost bruslení v jiném termínu.

• Stále ještě nemáme vráceny všechny parkovací karty. Jejich platnost končí – pokud ještě někdo máte parkovací kartu, vraťte ji prosím co nejdříve do kostela sv. Václava. 

• Od března do června 2024 budou v naší farnosti probíhat přípravy na biřmování, a to v neděli od 18 do 20 h v sále u sv. Václava. Zveme všechny zájemce starší 15 let. Kdo byste se chtěli připojit, napište e-mail na kancelar@farnostvrsovice.cz.  

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 31. prosince, Svátek Svaté rodiny
Neděle 7. ledna je Křest Páně