OZNÁMENÍ - neděle 7. srpna, 19. neděle v mezidobí
Neděle 14. srpna je 20. neděle v mezidobí

• Tuto neděli se koná sbírka do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. Sbírka příští neděli bude určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• O prázdninách se po každé nedělní mši koná Farní kafe. Prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni některou neděli pomoci s přípravou a s následným úklidem, aby se zapsali k jednotlivým datům do tabulky, kterou najdete na lavici v kostele sv. Václava.    

• V neděli 18. září budeme slavit výročí posvěcení kostela svatého Václava a proběhne náš farní den. Tuto neděli se bude konat jediná mše, a to v 10 hodin, hlavním celebrantem bude biskup Zdenek Wasserbauer. Po mši bude následovat společný oběd.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka, tel: 607084855.

Z liturgického kalendáře:

    Pondělí 8. srpna je památka sv. Dominika, kněze.
    Úterý 9. srpna je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy.          Středa 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.   
    Čtvrtek 11. srpna je památka sv. Kláry, panny.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 31. července, 18. neděle v mezidobí
Neděle 7. srpna je 19. neděle v mezidobí