OZNÁMENÍ - neděle 8. srpna 19. neděle v mezidobí
pondělí 9. srpna – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy * úterý 10. srpna – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka * středa 11. srpna – památka sv. Kláry, panny * sobota 14. srpna – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka * neděle 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

• Dnešní i příští neděli je sbírka na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme!

• Připomínáme, že je stále možné hlásit se na výlet na vodu, který proběhne první zářijový víkend (4. – 5. 9.) Pojede se Berounka od Dolanského mostu patrně do Libína. Sraz bude v pátek večer, buď společný odjezd  vlakem z Hlavního nádraží v 16:43, nebo možnost dorazit kdykoliv během večera do kempu. Návrat v neděli nejpozději v 18:51 na Hlavní nádraží. Veškeré vodácké vybavení je možné zapůjčit. Hlaste se u Vojty Tutra, tel: 777 526 649, nebo přímo registrací na události na farním webu.

• Po mši srdečně zveme na společnou farní kávu. Moc prosíme dobrovolníky ochotné některou dosud nezabranou prázdninovou neděli pomoci, aby se zapsali do archu za lavicemi, nebo kontaktovali pastoračního asistenta.

• V září opět chystáme tradiční velké akce, farní den se společným obědem proběhne v neděli 19. září, kdy bude pouze jedna společná mše v 10:00. Nezapomeňte si datum už teď zaznamenat do diáře, aby se farnost mohla sejít v co nejplnějším počtu. Svatováclavský průvod letos proběhne v úterý 28. září a začne bohoslužbou v 17:00 u sv. Václava.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855
                  
                                Přejeme všem požehnaný týden!

Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 1. srpna 18. neděle v mezidobí
středa 4. srpna – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze * pátek 6. srpna – Svátek Proměnění Páně * neděle 8. srpna - 19. neděle v mezidobí