OZNÁMENÍ - neděle 9. července, 14. neděle v mezidobí
Neděle 16. července je 15. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• Připomínáme, že v červenci a srpnu platí prázdninový program bohoslužeb, který najdete i na webu a na nástěnkách. V neděli se koná jediná mše svatá od 9:30 v kostele sv. Václava. Ve všední dny jsou bohoslužby v úterý v 18 hodin u sv. Mikuláše, ve středu v 18 hodin u sv. Václava a ve čtvrtek v 8 hodin u sv. Mikuláše.
• Po nedělní bohoslužbě jste každý týden zváni na Farní kafe v portiku kostela sv. Václava. Vzadu za lavicemi je tabulka – prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni vzít si některou neděli na starost přípravu občerstvení, aby se do tabulky zapsali.   

Z liturgického kalendáře:
Úterý 11. července je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 2. července, 13. neděle v mezidobí
Neděle 9. července je 14. neděle v mezidobí