OZNÁMENÍ - neděle 9. června je 10. neděle v mezidobí
Neděle 16. června je 11. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, všem dárcům děkujeme.

• Děkujeme všem, kdo se podíleli na průběhu letošní Noci kostelů.

• Vzadu v kostele najdete lístečky, na které můžete vyplnit svá jména a data narození pro vznikající Knihu narozenin farníků. Byli bychom rádi, kdyby v této knize bylo zapsáno co nejvíce členů našeho společenství od dětí po seniory. Jména a data narození můžete poslat také e-mailem na adresu farní kanceláře (kancelar@farnostvrsovice.cz).   

• Redakce časopisu Vinice prosí o zpětnou vazbu ohledně toho, co rádi ve Vinici čtete a čeho byste si rádi přečetli víc. Anketu můžete vyplnit na zadní straně červnového čísla a vhodit tuto stránku do příslušné anketní krabičky vzadu v kostele. Také je možné vyplnit anketu online přes QR kód či internetový odkaz otištěný v červnovém čísle.


Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 2. června je 9. neděle v mezidobí
Neděle 9. června je 10. neděle v mezidobí