OZNÁMENÍ - neděle 9. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Neděle 16. dubna je 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• Děkujeme také těm, kteří přispěli na Květnou neděli do sbírky vršovické charity – vybralo se 9 677 Kč.
• A v neposlední řadě děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Velikonoc a na jejich průběhu.
• Na Velikonoční pondělí bude v kostele sv. Václava sloužena jedna mše od 8:30.
A ještě pozvánky na dvě farní akce na konci měsíce dubna:
Výlet pro seniory do Strahovského kláštera a Lorety 29. dubna bude opět i se zajištěným obědem. Kvůli organizačním důvodům jsme posunuli začátek: odjezd je tramvají č. 22, která má být na Čechově náměstí už v 9:00 (o půl hodiny dříve, než jak je uvedeno ve Vinici). Prosíme zájemce, aby se zapsali na arch vzadu za lavicemi.
Spolčovandr je akce pro mládež od 12 let, která se bude konat od 29. dubna do 1. května. Bližší informace najdete na farních stránkách, kde je také možné do 20. dubna vyplnit přihlášku. Akci pořádají Pavel Kryl (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz) a Vojta Tutr (vojtech.tutr@farnostvrsovice.cz).

Z liturgického kalendáře:
    Neděle 16. dubna je 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství), končí velikonoční oktáv.

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 2. dubna, Květná neděle postní
Neděle 9. dubna je slavnost Zmrtvýchvstání Páně