Plánované akce pro pastorační rok 2021/22
předběžný rozpis akcí

Upozorňujeme, že přesná data akcí jsou orientační a mohou se měnit. Aktuální rozpis nadcházejících akcí naleznete zde (akce lze třídit dle kategorie):

 • Manželský koláč (10.10. po obou mších sv.)

 • Štěkeň (27.-31.10.)

 • První svaté přijímání (7.11.) 

 • Mikulášská (neděle 5.12.)

 • Poutní mše sv. v kostele sv. Mikuláše (pondělí 6.12. od 18 hod)

 • Adventní sbírka vánočního pečiva a dárečků pro osamělé (datum bude upřesněno)

 • „Vánoce dál“ s předáváním v kostele sv. Mikuláše (21.12. od 15 hod)

 • Společná adventní duchovní obnova (sobota 11.12. od 15 hod)

 • Finanční sbírka pro potřebné (12.12. po obou mších sv.)

 • Tříkrálová sbírka (3.-9.1.) a následné párkování (13.1.)

 • Společenský večer (datum bude upřesněno)

 • Misijní koláč (13.2.),

 • Ekumenický popelec (3.3.)

 • Společná postní duchovní obnova (sobota 26.3. od 15 hod)

 • Den seniorů a nemocných (2.4.),

 • Finanční sbírka pro potřebné (3.4. po obou mších sv.),

 • Velký úklid (9.4.)

 • Výlet pro seniory (datum bude upřesněno)

 • Farní výlet (28.5.)

 • Svatodušní vigilie (4.6. od 20 hod)

 • Tělesná obnova (červen)

 • Farní tábor pro děti (7.-14.8.)

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 26. září - 26. neděle v mezidobí
Pondělí 27. 9. - Památka sv. Vincence z Paula, kněze, úterý 28. 9. Svátek sv.Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, středa 29. 9. - Svátek sv. Michaela, Gabriela aRafaela, archandělů, čtvrtek 30. 9. - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, pátek 1. 10. Památkasv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, sobota 2. 10. - Památka svatých andělů strážných,neděle 3. 10. - 27. neděle v mezidobí