Shrnutí synodního setkání
Pokus o shrnutí synodního setkání vršovické farnosti 9. ledna 2022

V neděli 9. ledna 2022 se uskutečnilo první letošní setkání zájemců o život farnosti, sešlo se nás 24 osob. Protože synodalita znamená společná cesta, zabývali jsme se otázkou, čím je pro nás farnost a jak ji chceme rozvíjet.

Naše farnost má dva navzájem propojené rozměry, říkejme jim vertikální a horizontální. Ve vertikálním směru je odpovědí na naše duchovní potřeby, místem přijímání svátostí a prostředím pro náš růst ve víře, s níž máme vycházet do společnosti. K tomu slouží bohoslužby, další formy společné modlitby, rozjímání Písma, náboženské vzdělávání. V horizontálním směru je naše farnost společenstvím, místem přátelství, a to i napříč generacemi. Potřebujeme rozvíjet obojí. Pokud nám chybí např. určitá forma vzdělávání, lze ho najít jinde, jedinečnost naší farnosti je však ve vztazích mezi námi.

Z pohledu hledajícího může být forma bohoslužby nesrozumitelná, potřebovali bychom nějaká otevřená modlitební setkání (Taizé, modlitba nad Písmem). Zároveň není pro nově příchozí jednoduché zapojit se do společenství, k tomu potřebujeme obnovit neformální akce typu pánský/dámský klub, výlet, pouť; k propojení farníků také skvěle slouží společná práce. Když vznikaly adventní/postní modlitební buňky, hodilo by se mít koordinátora pro ty, kteří ve farnosti nikoho neznají.

Pro naše společenství je klíčové, abychom věděli, co je potřeba, jak se mohou zájemci zapojit. Je potřeba o tom mluvit, využít k tomu Vinici, web... Potřebujeme, aby společná zamýšlení nad potřebami farnosti a způsoby jejich naplňování probíhala pravidelně. Nemáme zatím pastoračního asistenta, my všichni jsme nyní pastoračním asistentem. Pokud má někdo chuť nějakou jednorázovou akci uspořádat, stačí se prostě domluvit s panem farářem a akci vyhlásit. Důležitou roli v péči o sebe navzájem hraje farní charita, ale i tady je potřeba naučit se chápat, že my společně jsme farní charita.

Farnost by neměla být uzavřená sama do sebe. Obohacením by bylo navázat vztahy s okolními farnostmi a rozvíjet vztah s dalšími křesťany ve Vršovicích (na některé věci se můžeme spojit, některé můžeme najít jinde, ale potřebujeme se navzájem informovat). Mohli bychom také posloužit jiné farnosti mimo Prahu, třeba tím, že farní výlet pojmeme jako návštěvu tam, kde je farníků méně.

Jak v synodálním procesu pokračovat dál? Bude jistě vhodné zapojit se do synodního procesu celé církve, protože se ve Vršovicích o synodalitu snažíme již řadu let, takže snad můžeme jiným posloužit našimi zkušenostmi. Pro nás samé je nicméně hlavně potřeba dosavadní podněty přeměnit v konkrétní návrhy, určit priority a domluvit se, co kdo uděláme. K tomu se zhruba za měsíc znovu sejděme, termín včas ohlásíme.

Reakce a další podněty předávejte Mílovi Müllerovi ml. (mila.muller@centrum.cz, 732 736 728)


Události
Archiv
Farní hokej
pozvánka na lední hokej na stadionu Hasa