Tříkrálová sbírka
v novém roce 2022

Tříkrálový sbírka v dnešní podobě má za sebou dvacáté narozeniny, poprvé se konala r. 2000 v olomoucké arcidiecézi jako obnova starodávné tradice. Jejím poselstvím je šířit mezi lidmi požehnání, poselství milosrdné lásky, pocit radosti a vzájemnosti, solidaritu, soudržnost. Zprostředkovává mezigenerační setkávání, snad i kulturní obohacení a představení živé církve. Pro koledníky a dárce představuje příležitost začít nový rok dobrým skutkem.

V naší vršovické farnosti jsme se přidali v rámci celé České republiky díky P. Pavlovi Kunešovi a paní Zdeně Lomové hned následující rok. Asi bychom spočítali na prstech jedné ruky, kdo se u nás účastnil od té doby každoročně. Vždycky jsme hlavně prostřednictvím dětí, mládeže a několika dospělých koledovali, zpíváním s doprovodem hudebních nástrojů (kytar, fléten, houslí, ukulele, klarinetu, saxofonu, dud a dalších) kde to šlo, venku, i v různých vnitřních prostorech. Zvláštní poděkování patří manželům Müllerovým st., kteří obětavě každoročně zajišťovali část naší tříkrálové sbírky, v posledních letech po tři dny v Edenu. Také děkuji velice Derkovi Dulíkovi, který se účastní od dětství každoročně a kterému výtěžek té sbírky zvláště v jednom roce pomohl v jeho tragické životní situaci.

Koledovat můžeme od 1. 1. do 16. 1. 2022, kasičky budeme mít umístěné i v České spořitelně na Vršovickém nám. a ve dvou obchodech na Moskevské. Peníze na sociální účely se nyní vybírají i bezhotovostně od 1. 1. do 31. 1. 2022 – na účet 66008822/0800, v rámci naší farnosti VS: 777910045, i prostřednictvím přiloženého QR kódu. Z vybraných peněz v rámci naší farní charity nám přísluší 60 % (záměr pro r. 2022 máme: základní zdravotní, kulturní, společenské, školní a relaxační potřeby členů finančně znevýhodněných rodin), zbytek patří účelům diecézním (výstavba Komunitního centra sv. Anežky v Praze 2; podpora nového Komunitního centra sv. Zdislavy v Kolíně a pomoc rodinám, seniorům a dětem v Bělorusku a Uzbekistánu).

Hanka
Kučerová Rechnerová
ředitelka Farní charity Praha 10-Vršovice


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 26. prosince, Svátek Svaté rodiny
Pondělí 27. 12. - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, úterý 28. 12. - svátek svatých Mláďátek, mučedníků, sobota 1. 1. - slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, neděle 2. 1. - 2. neděle po Narození Páně