Hospodářské výsledky za rok 2019
stručná verze zprávy o hospodaření farnostiVýdaje farnosti činí celkem 2 128 225 Kč.

Nejvýznamnější položkou výdajů jsou náklady na opravu a udržování budov (obou kostelů a fary) ve výši 1 104 385 Kč, to představuje téměř 52 % celkových výdajů. Další významnou složkou jsou odeslané sbírky, odvod do svépomocného a pastoračního fondu AP ve výši 164 338 Kč(7 % výdajů), dále mzdové náklady ve výši 218 200 Kč (10 % výdajů), náklady na energie celkem 237 671 Kč (11 % výdajů).

Příjmy farnosti činí celkem 2 224 876 Kč.

Dary ve výši 594 091 Kč představují 27 % všech příjmů, z toho 533 441 Kč jsou dary na provoz farnosti a z toho téměř 2/3 tvoří dary prostřednictvím trvalých příkazů z bankovních účtů dárců. Tato část darů je velmi významná a zajišťuje stabilitu financování farnosti zejména v období letních měsíců.Další významnou součástí příjmů jsou kostelní sbírky ve výši 385 701 Kč, což je 17 % příjmů, a ostatní sbírky (vyhlášené AP a další) činí 130 242 Kč. Významnou součást příjmů tvoří provozní dotace (granty) ve výši 655 000 Kč, což je 29 % příjmů, ty byly určeny a použity na opravu další části střechy kostela svatého Václava.

Farnost se kromě grantů financuje z vašich darů a příspěvků. Za to vám všem upřímné díky.

Za ekonomickou radu Jiřina HaaszováUdálosti
Archiv
Farní charita v dubnu
pravidelný report o naší charitativní činnosti