Kde je tvůj bratr?
úvodník Miloslava Müllera ml.
Kde je tvůj bratr?

Otázka, kterou Hospodin položil Kainovi, nám otvírá perspektivu, s níž se můžeme zorientovat v dnešní epidemiologické situaci.

Snadno lze totiž podlehnout pokušení, že nejlepší je věc neřešit, protože pokud onemocníme, pravděpodobnost těžkého průběhu je přece tak malá. To je dobře a jistě nám to pomůže překonávat strach vyjít ven z bytu. Jenže pokud se nakazím kvůli své lehkovážnosti, mohu nemoc přenést na někoho, koho skutečně ohrozí. Navíc s počtem nakažených roste přímo úměrně počet hospitalizovaných a jde o to, aby byl dostatek lůžek pro ty, kteří lékařskou péči potřebují. Naším druhým nejstarším farníkem, jakkoliv již zemřelým, je svatý Václav, který nám připomíná, jak falešná je Kainova odpověď: „Nejsem strážcem svého bratra.“ Myslím, že Ježíšova škola života je výchovou k zodpovědnosti za sebe i za svět.

Zodpovědnosti při snižování rizika nákazy, ale i v ekonomické oblasti, a tím nemyslím jen finanční solidaritu s potřebnými, ale např. i podporu malých soukromníků tím, že nakoupím u nich, jakkoliv možná o pár korun dráž. Stačí jen všímat si, kde je má sestra, kde je můj bratr.

MiM
Události
Archiv
Ženy (nejen) v církvi - Madeleine Delbrelová
(1904–1964)