„Kdo nezažil, neví“,
nedělní úvaha P. Artura Matuszkakdysi jsem uslyšel takovou odpověď na svoje rádoby moudré úvahy. Zapamatoval jsem si to, poněvadž je v tom hodně pravdy.

Existuje pojem „vězni 4. patra“, čímž jsou myšlené starší osoby s pohybovým omezením, lidé, kteří bydlí v domech, ve kterých není výtah, a nemohou proto opustit svůj byt. Zrovna ve Vršovicích je ještě docela hodně takových domů a i někteří naši farníci se nacházejí v této situaci.

Většina z nás v poslední době tráví podstatně více času ve svém bytě, než jsme zvyklí. V mnohém jsme citelně omezení a možná, že to začínáme už i nepříjemně pociťovat. Jsme tak trochu uvězněni ve vlastních bytech. Zažíváme něco, co nám může pomoci otevřít oči a vidět ty, kteří nemohou opustit svůj byt, jak by chtěli, a kteří možná ani nebydlí daleko od nás. Dost možná, že si uvědomíme i mnoho dalšího, co nás dosud ani nenapadlo. Třeba začneme trochu jinak vnímat ty, se kterými žijeme v rodině nebo v jednom domě. Možná nám začne lépe docházet, jak my sami v naší rodině nebo domácnosti fungujeme.

V letošní postní době jsme přišli o duchovní obnovu. Kdo ví, zda se nám nedostala příležitost k duchovní obnově, která může být daleko hlubší a opravdovější. Ocitli jsme se tak trochu násilně zastaveni, anebo aspoň zbržděni v tom svém obvyklém každodenním shonu. Jenže díky tomu nám vznikl prostor pro pohled na sebe, na ty, se kterými žijeme, a pro zamyšlení, jak mne/nás vidí Pán Bůh. Máme vhodnou, anebo i jedinečnou příležitost zatoužit po tom vidět sebe, své nejbližší tím Božím pohledem. A třeba taky uslyšíme, co mně Pán Bůh už delší dobu říká a já jsem to doposud neslyšel.

Asi to někomu bude znít divně, ale jsem přesvědčen, že nám nastal čas milosti.

P. Artur Matuszek

Události
Archiv
Hospodářské výsledky za rok 2019
stručná verze zprávy o hospodaření farnosti