Setkání pastorační rady 1. září 2020
zpráva z pravidelného jednání
První úterý v září se sešli členové pastorační rady, aby se věnovali plánování farních akcí.

Koncem září uplyne devadesát let od posvěcení kostela sv. Václava, proto nás čekají dvě velké akce, kterými chceme toto výročí oslavit. Jedná se o Den farníků v neděli 20. září a Svatováclavskou slavnost pro širokou veřejnost v pondělí 28. září. Mluvilo se o programu akcí, řešila se jejich organizace, příprava prostoru u kostela, zajištění občerstvení atd. Domluvili jsme se, kdo si jednotlivé věci vezme na starost. Před oslavou je třeba kostel důkladně uklidit, proto byl stanoven termín jeho velkého úklidu. Diskutovali jsme také o akcích, které bychom rádi uspořádali během celého pastoračního roku. Dá-li Bůh, máme se na co těšit.

Příští setkání pastorační rady se uskuteční v úterý 20. října.

LH

 
Události
Archiv
Kde je tvůj bratr?
úvodník Miloslava Müllera ml.