Svatá Waltraud, abatyše, svátek 9. 4.
Světec v tomto měsíci
Odoo • obrázek a text

V Belgii ve Valonsku leží město Mons s klášterem zasvěceným jeho zakladatelce sv. Waltrudě. Kdo byla tato žena, pro nás neznámá stejně jako její jméno?

Když se v 7. století v rodině hraběte Valberta narodila jeho ženě Bertině holčička, kterou pojmenovali Waltraud, nikoho nenapadlo, že přišla na svět další budoucí světice. Ostatně to nikdo nepředpokládal ani u její sestry Aldetrudy, ale stalo se.

Když se v 7. století v rodině hraběte Valberta narodila jeho ženě Bertině holčička, kterou pojmenovali Waltraud, nikoho nenapadlo, že přišla na svět další budoucí světice. Ostatně to nikdo nepředpokládal ani u její sestry Aldetrudy, ale stalo se. Oběma dcerám bylo poskytnuto nejlepší možné vzdělání, a zatímco Aldetruda se rozhodla pro zasvěcený život (dokonce proto uprchla z otcovského domu), stala se abatyší ve Francii, kde také zemřela, Waltruda se provdala za hennegavského hraběte Vincence Madelgaria. Manželství to bylo zřejmě spokojené, narodily se z  něj tři děti – chlapec Landrik a dcery Aldetruda a Madelberta.

Oba manželé však toužili více sloužit Bohu, a tak zatímco jiní manželé si domlouvají, jak až děti odrostou, budou cestovat, věnovat se chatě, chalupě, sami sobě a svým koníčkům, Waltraud a Vincenc se domluvili, že jak budou děti zaopatřené, budou oba sloužit Bohu. Co řekli, to také udělali: Vincenc vstoupil do kláštera blíže Maubeuge a Waltraud do kláštera v Mons, který, jak víme, sama založila. Zde působila jako abatyše až do své smrti v roce 686. A co jejich děti? Landrik se stal biskupem, zemřel kolem roku 700. Madelberta žila jako abatyše v Maubergu.

Waltraud bývá znázorněna jako abatyše, obvykle se svými dětmi. Její obrazy a sochy najdeme v Belgii či Francii.

Alena Králová

Události
Archiv
Trestá nás Bůh?
úvaha Martina Peroutky