Biblický seminář A. Hechtové

Anneliese Hechtová přijede na několik míst během jednoho týdne a setkání s ní určitě stojí za to (již od roku 2000 se vedly debaty o tom, že by přijela, ale volný termín nastal až nyní). Anneliese Hechtová je dlouholetou lektorkou Biblického díla ve Stuttgartu a autorkou řady publikací k biblické práci, z nichž 3 vyšly v českém překladu.
 
Seminář představí kreativní metody biblické práce, které oslovují jak rozum, tak smysly a zvou k vlastnímu objevování a četbě Bible. Věnovat se budeme především metodám dialogu, interakce, identifikace,  vizualizace a práce s textem. Budeme promýšlet texty knihy proroka Izajáše s výhledem na advent. Seminář je určen všem, kteří chtějí objevit nové cesty, jak číst a přemýšlet o biblických textech ve společenství ve farnostech, sborech, při výuce náboženství nebo při katechezi.

Kurz bude v češtině.
 
 Prosím o rozšíření akce mezi vaše známé a lidi, kteří mají zájem o četbu Bible a práci s ní ve skupině.  Bližší informace a přihlášky info@biblickedilo.cz

S přihlášením je spojeno kurzovné 200 Kč a každý
 účastník obdrží knihu A. Hechtové Zažít Bibli.
 Těším se na viděnou.
 Marie Klašková, Biblické dílo

datum & Čas
úterý

12. října 2021

17:00 21:00 Europe/Prague
Místo

Farnost Vršovice

Biblický seminář A. Hechtové (2021-10-12)

Farnost Vršovice

Vršovické náměstí 84/6
Praha 10 10100
Česká republika
725561709
725561709
kancelar@farnostvrsovice.cz
Zobrazit navigaci
SDÍLET

Zjistěte, co lidé vidí a co říkají na tuto událost, a připojte se ke konverzaci.