Čtvrteční eucharistieOZNÁMENÍ - neděle 31. října - 31. neděle v mezidobí


• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti, příští neděli je
listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Všem dárcům děkujeme!

• Dnes končí manželské setkání ve Štěkni.

• Dnes od 16.30 hodin budou na faře hrát naši loutkoherci pohádku Kašpárek
čarodějem. Po roce a půl se moc těší.

• Od neděle 31. října do neděle 14. listopadu bude v kostele sv. Václava probíhat sbírka věcí na zimu pro bližní bez domova. Potřeba je zejména oblečení a boty pro muže.

• V pondělí 1. 11. o Slavnosti Všech svatých jako každý rok vzpomeneme na naše blízké zemřelé. Chcete-li, aby jejich jména zazněla při mši svaté v 18 hodin, pošlete je nejpozději dnes na e-mail: jana.biskupova@farnostvrsovice.cz nebo čitelně (nejlépe
hůlkově) napište na lísteček a vhoďte do připraveného košíčku v kostele.

• V úterý 2. 11. na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé bude mše svatá v 18.00 hodin u sv. Mikuláše.

• Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 4. 11. na faře po ranní mši svaté.
Téma: O katolické Lužici, kterou nám pomáhal poznat Dr. Zdeněk Boháč, vršovický farník.

• V neděli 7. 11. proběhne při mši svaté v 10.30 první svaté přijímání.

• Připomínáme rodičům malých dětí, že během mše svaté je přístupný ozvučený sál, kam mohou v případě potřeby s dětmi odejít.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura
Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

datum & Čas
čtvrtek

4. listopadu 2021

8:00 8:45 Europe/Prague
Místo

kostel sv. Mikuláše

Čtvrteční eucharistie (2021-11-04)

Farnost Vršovice, kostel sv. Mikuláše

Vršovické náměstí 84/6
Praha 10 10100
Česká republika
--Farnost Vršovice, kostel sv. Mikuláše--
Zobrazit navigaci
SDÍLET

Zjistěte, co lidé vidí a co říkají na tuto událost, a připojte se ke konverzaci.