Slavnostní nedělní eucharistie - Zmrtvýchvstání Páně online

přenos bohoslužby online

Odkaz na přímý přenos

https://youtu.be/6jJfe4W0UAw

 na konci bohoslužby bude možnost žehnání velikonočních pokrmů

Odoo • obrázek s popisem
 

Velikonoce v kostele sv. Václava

Zelený čtvrtek 1. 4.      

    mše sv. v 17 hod. (přednostně pro rodiny s dětmi a seniory)
    mše sv. v 19 hod. (bude též streamovaná online)

Velký pátek 2. 4    

    otevřený kostel od 15 hod. (možnost individuální modlitby křížové cesty)*
    velkopáteční obřady od 17 hod. (bude též streamované online)
    velkopáteční obřady od 19 hod.

Bílá sobota 3. 4    

    otevřený kostel od 10 do 12 hod. (možnost soukromé modlitby)
    vigilie od 19 hod. (vigilie bude též streamovaná online)


Hod Boží velikonoční (Zmrtvýchvstání Páně) 4. 4.

    mše sv. v 8.30 hod.  
    mše sv. v 10.30 hod. (bude též streamovaná online)


Pondělí velikonoční 5. 4.

    mše sv. v 8.30 hod.

*vzhledem ke dvěma termínům velkopáteční liturgie a snaze o rovnoměrné rozdělení účastníků se společná modlitba křížové cesty na Velký pátek nekoná.

datum & Čas
neděle

4. dubna 2021

10:30 11:30 Europe/Prague
SDÍLET

Zjistěte, co lidé vidí a co říkají na tuto událost, a připojte se ke konverzaci.