Večeře s hodem beránka

Zelený čtvrtek 28. března

Pozvání ke slavení Ježíšovy večeře s hodem beránka

Ježíš přišel do Jeruzaléma oslavit i naplnit židovské velikonoční svátky, které připomínaly vysvobození Božího lidu z otroctví, záchranu prvorozenců ze smrti a vyvedení lidu ke svobodné cestě směřující k zemi zaslíbené. Tyto svátky začínají společnou večeří.

·         Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ (Lk 22,8)

Ježíš slavil s učedníky tuto večeři jako poslední večeři o svátcích, při nichž vydal sám sebe pro vysvobození Božího lidu z otroctví hříchu a smrti. Jeho darem i odkazem při této poslední večeři je darování sebe sama v Eucharistii. To budeme slavit při mši svaté na Zelený čtvrtek.

K těmto událostem ovšem došlo na pozadí svátku židovských Velikonoc neboli Pesachu, který Ježíš s učedníky slavil a jehož symboliku vztáhl na sebe a svou velikonoční oběť, a toto porozumění následně rozvinula i prvotní církev a svatopisci Nového zákona. Velikonocům tak můžeme porozumět více do hloubky právě v souvislostech obou svátků.

·         Ježíš učedníkům řekl: „Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. (Lk 22,8.15)

Po obřadech Zeleného čtvrtku 28. března, se v sále kostela u sv. Václava uskuteční – podobně jako loni – společná večeře s hodem beránka, spojená s řadou symbolických úkonů, včetně poukázání na jejich biblické a liturgické souvislosti. Večeře bude trvat přibližně od 20 do 23 hod. a po ní bude ještě možnost ke krátké adoraci v ‚Getsemanské zahradě‘.

K účasti na večeři je třeba se přihlásit předem. Příspěvek na ni činí cca 300,- Kč za osobu.

Další informace a zapsání na seznam účastníků vyřizuje Pavla Edita Herciková, osobně vždy po druhé nedělní mši, mailem na adrese pavla.edit@gmail.com.

·         Slyšel jsem volat mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ (Zj 5,12)

 

datum & Čas
čtvrtek

28. března 2024

20:00 23:00 Europe/Prague
Místo

Sál u sv. Václava

Večeře s hodem beránka (2024-03-28)

Sál u sv. Václava

náměstí Svatopluka Čecha
(zadní vchod do kostela)
Praha 10 10100
Česká republika
702075417
sal@farnostvrsovice.cz
Zobrazit navigaci
SDÍLET

Zjistěte, co lidé vidí a co říkají na tuto událost, a připojte se ke konverzaci.