OZNÁMENÍ - neděle 10. září, 23. neděle v mezidobí
Neděle 17. září je 24. neděle v mezidobí

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Příští neděli bude Svatováclavská sbírka na církevní školství. Všem dárcům děkujeme.

• V pátek 22. září večer se uskuteční Dámský klub s tématem Izraelských tanců, provázet večerem bude Markéta Francová. Zúčastnit se mohou i dívky cca od 12 let. Od 18 hodin bude v kostele sv. Václava mše svatá, dámský klub pak začne cca v 19 hodin v sále.   

• Rádi bychom nechali opravit zvony v kostele sv. Václava. Zvony musí být nově ukotveny, potřebují nový pohon a je nutné vyměnit srdce zvonů. Oprava bude stát asi 250 000 Kč, ale většinu částky již máme zajištěnu od dárce. Zbývá vybrat 50 000 Kč. Pokud byste byli ochotni přispět, můžete tak učinit na účet farnosti: 280828389/0800 (prosíme uvést do poznámky „zvony“, případně variabilní symbol 911300). Zároveň proběhne sbírka při mši svaté v neděli 24. září u příležitosti výročí vysvěcení kostela sv. Václava.

• V neděli 24. září se kromě sbírky na opravu zvonů bude také konat Manželský koláč na podporu manželského setkání ve Štěkni. Jedná se o nabídku dobrot a kávy po obou nedělních mší svatých za jakýkoliv finanční příspěvek.  

• O víkendu 6.-8. října proběhne víkendovka mládeže. Bližší informace najdete na webu, přihlašujte se do 24. září Ele nebo Pavlovi Krylovým (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz).

• Letošní manželské setkání ve Štěkni bude v termínu od 25. do 29. října, hlásit se můžete u Vládi Jeništy (vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz).  


Z liturgického kalendáře:

Čtvrtek 14. září je svátek Povýšení svatého kříže.


Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 3. září, 22. neděle v mezidobí
Neděle 10. září je 23. neděle v mezidobí