OZNÁMENÍ - neděle 12. února, 6. neděle v mezidobí
Neděle 19. února 7. neděle v mezidobí

• Sbírka tuto neděli je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.

• Příští neděli, 19. února, bude po obou mších svatých naše farní charita organizovat peněžní sbírku pro postižené ničivým zemětřesením. Peníze můžete posílat i sami, spojení na účet Charity ČR najdete na nástěnkách, na farním webu i na facebookové stránce naší farní charity.

• Tradiční farní bruslení se uskuteční příští neděli, 19. února, od 16:00 do 17:30 na zimním stadionu Hasa. Na bruslení je potřeba se předem registrovat u Pavla Kryla (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz). Musíme zaplatit pronájem ledové plochy, takže jsme stanovili následující vstupné: 90 Kč pro osoby starší 15 let, 40 Kč pro děti 5-14 let, děti do 4 let neplatí.  

•  Zkoušky dětské scholy budou v neděli 19. a 26. února od 9:30. Zveme všechny děti, které by chtěly zpívat!

• 22. února bude Popeleční středa. Mše svatá s udílením popelce bude sloužena v kostele sv. Václava ve středu v 18 hodin. Srdečně zveme také na Ekumenický popelec ve čtvrtek 23. února v 18 hodin, který se bude konat v kostele sv. Václava. Po bohoslužbě bude následovat přátelské setkání v sále.

• Po mši svaté od 10:30 dnes zveme na farní kafe s možností seznámit se s panem kardinálem Mariem Grechem, sekretářem Synody.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 5. února, 5. neděle v mezidobí
Neděle 12. února 6. neděle v mezidobí