OZNÁMENÍ - neděle 13. března, 2. neděle postní
Sobota 19. 3. - Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, neděle – 20. 3. - 3. neděle postní

• Dnešní i příští sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Dnes po mši svaté můžete přispět na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové.

• Dnes končí sbírka trvanlivých potravin a hygienických potřeb na pomoc ukrajinským běžencům. Všem dárcům děkujeme.

• Pokud někdo ubytováváte ukrajinské uprchlíky, budeme rádi, když o tom budete informovat někoho z farní charity, pro komunitní sdílení.

• V úterý 15. 3. v 19. 00 hodin se na faře uskuteční setkání pastorační rady.

• 27. 3. a 3. 4. proběhne po obou mších svatých charitativní bazárek jarního a letního dětského a mládežnického oblečení, knih, hraček, sportovního vybavení a podobně. Věci do bazaru přinášejte prosím v předstihu a nechávejte je pod křížem vlevo u zpovědnic. Děkujeme.

• Pro postní dobu opět nabízíme možnost vytvoření modlitebních buněk – podrobné informace najdete ve Vinici a na webových stránkách farnosti.

• V postní době bude každý pátek v kostele sv. Václava od 17.15 křížová cesta.

• Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou u sv. Václava, v pátek během křížové cesty nebo po domluvě s knězem. 

• Farní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 26. března od 15 hodin v sále u sv. Václava

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.Události
Archiv
Materiální a finanční sbírka
pro lidi postižené válkou na Ukrajině