OZNÁMENÍ - neděle 15. května, 5. neděle velikonoční
Neděle 22. května je 6. neděle velikonoční

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme.
• V pátek 27. května večer po mši svaté se koná pánský klub v sále u sv. Václava. Můžete se těšit na tradiční ping-pong, kulečník a fotbálek. Místo besedy s hostem si budeme společně povídat mj. o formátu pánských klubů.  
• Na sobotu 28. května je plánován farní výlet do Berouna a Zaječova. Můžete se těšit na Koněpruské jeskyně, Berounský pivovar, odpoledne pak na poutní mši v Augustiniánském klášteře v Zaječově, a nakonec na buřty, sýr, pivo i nealko. Zájemce prosíme, aby se co nejdříve hlásili u Vládi Jeništy (777565119, vladajen@gmail.com).
• V neděli 29. května od 18.00 se v sále u sv. Václava sejde farní shromáždění k personálnímu posílení farních aktivit. Prosíme, aby se zúčastnili všichni vedoucí skupinek a aktivit, kteří potřebují posily, a samozřejmě všichni farníci a farnice ochotní přiložit ruku k dílu. Nové aktivity mohou i vznikat: pokud máte do nějaké chuť, dejte prosím vědět někomu z pastorační rady a při farním shromáždění zkuste najít pomocníky.
• V sobotu 4. června srdečně zveme na vigilii před slavností Seslání Ducha svatého. Vigilie se bude konat od 20 hod v kostele sv. Mikuláše.
• Zveme rodiny, jednotlivce s dětmi i ostatní zájemce na letošní Tělesnou obnovu, která se bude konat na novém místě v areálu UK v Dobronicích (mezi Táborem a Bechyní). Příjezd je ve středu 22. června večer (event. 23. nebo 24. večer), ukončení akce v neděli 26. června odpoledne. Ve čtvrtek a v pátek lze vyjet na vodu, možnost pěšího nebo cyklovýletu, v sobotu sportování v táboře, mše sv., táborák, v neděli olympiáda pro děti. Více informací najdete na webu farnosti, kde se lze přihlašovat do 5. června.
• V termínu od 6. do 13. srpna se uskuteční letní zájezd farníků naší farnosti do církevního domu Velehrad ve St. Martinu in Gsies. Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi. Prosíme zájemce, aby se přihlásili do konce května paní Olze Polanské (604208771, olga.polanska@seznam.cz), poté budou volná místa nabídnuta jiným farnostem.
Farní tábor se bude konat v termínu 7.-14. srpna v Jesenici u Rakovníka, je určen pro děti od 7 do 14 let. S dotazy se můžete obrátit na Niki Hamplovou (739 592 298, nikcogh@gmail.com), která také do poloviny června přijímá přihlášky.

Z liturgického kalendáře:  
Pondělí 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech.  
Pátek 20. 5. je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 8. května, 4. neděle velikonoční
Neděle 15. května je 5. neděle velikonoční