OZNÁMENÍ - neděle 16. ledna, 2. neděle v mezidobí
Pondělí 17.1. - Památka sv. Antonína, opata, úterý 18.1. - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, pátek 21.1. - Památka sv. Anežky, panny a mučednice, neděle 23.1. - 3. neděle v mezidobí

• Dnešní i příští je sbírka určena na provoz a potřeby naší farnosti, příští neděli (23. 1.) bude po mši svaté možno přispět na biblické dílo v rámci neděle Božího slova. Všem dárcům děkujeme!

•  Prosíme všechny dárce, kteří přispívají finančními dary na provoz a potřeby farnosti, aby na email účetní yvonanovakova@email.cz sdělili případné změny v adrese nebo jména dárce (popř. firmu) Podle toho budou vystavena potvrzení o poskytnutém daru. Nováková Ivona, účetní farnosti.

• V úterý 18. 1. se na faře v 19.00 hodin uskuteční setkání pastorační rady.

• Do 3králové sbírky lze přispívat do 31. 1. 2022 bezhotovostně. Č. účtu, QR kód a VS naší farní charity je na stránkách farnosti, nástěnkách a stolku za lavicemi.

• V neděli 9. ledna proběhlo první letošní setkání v rámci farní etapy církevní synody. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme za jejich čas a ochotu promýšlet růst naší farnosti v duchu synodality. Shromážděné podněty si můžete přečíst na farním webu, případně si vzít vytištěné vzadu v kostele. V úterý 18. ledna je prodiskutuje pastorační rada, o dalším postupu budeme informovat příští neděli.

• V sobotu 26.2. se uskuteční na stadionu Hasa farní bruslení, registrace na událost probíhá přes web farnosti, kde se také dozvíte více informací. Děti do 4 let zdarma, od 5 do 14 včetně za 30,- a ostatní za 60,-. Zváni jsou všichni farníci i jejich přátelé!

• Pokud epidemiologická situace dovolí, sejdeme se 25. 2. 2022 v 19. 00 hodin v novém kulturním centru Vzlet v Holandské ulici 1 na Šarmantním a elegantním kloboukovým večeru. Rezervovat si místa lze už nyní telefonicky nebo osobně u Vládi Jeništy.

• Zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u pana faráře Artura Matuszka. Tel: 607084855

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 9. ledna, Svátek KŘTU PÁNĚ
Neděle 16. 1. - 2. neděle v mezidobí