OZNÁMENÍ - neděle 17. března, 5. neděle postní
Neděle 24. března je Květná neděle

• Dnešní sbírka je určena na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme. Po mši ještě proběhne tradiční sbírka vršovické farní charity u příležitosti 5. postní neděle.

• V pátek 22. března se v kostele sv. Václava uskuteční postní duchovní obnova pro ženy,  povede ji P. Petr Glogar, bosý karmelitán a terapeut. Přednášky začnou v 19 hodin v sále, doporučujeme zúčastnit se předtím mše sv. (od 18:00) a křížové cesty (17:15).

• V sobotu 23. března proběhne úklid kostela před velikonočními svátky. Budeme rádi za každou pomoc! Pokud by si někdo chtěl přinést vlastní uklízecí náčiní (kýbl, hadr…), bude to vítáno.

• Příští týden budeme slavit Květnou neděli, prosíme farníky, aby si do kostela přinesli ratolesti.

• Na Květnou neděli (24. března) odpoledne v 16:30 zveme děti na faru na představení loutkového divadla. Na programu je premiéra pohádky Šípková Růženka.

• Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky bude v úterý 26. března od 15 do 18 hodin v kostele sv. Václava. Zpovídat budou dva kněží. Kromě toho platí možnost zpovědi vždy půl hodiny před mší sv. slouženou v kostele sv. Václava.

• Ve středu 27. března od 16:30 do 17:30 se v kostele sv. Václava uskuteční Křížová cesta pro děti (cca 5–10 let).

• Po obřadech Zeleného čtvrtku 28. března se v sále kostela u sv. Václava uskuteční společná večeře s hodem beránka a s mnoha symboly přibližujícími Ježíšovu poslední večeři. K účasti na večeři je třeba se přihlásit předem, a to nejpozději do Květné neděle. Příspěvek na večeři činí cca 300,- Kč za osobu. Kontakt naleznete buď na letáčcích vzadu za lavicemi, nebo na webových stránkách farnosti.

Z liturgického kalendáře:

Úterý 19. března je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 10. března, 4. neděle postní
Neděle 17. března je 5. neděle postní