OZNÁMENÍ - neděle 17. září, 24. neděle v mezidobí
Neděle 24. září je 25. neděle v mezidobí

• Dnes se koná (s týdenním předstihem) Svatováclavská sbírka na církevní školství. Všem dárcům děkujeme.

• V pátek 22. září se uskuteční Dámský klub s tématem izraelských tanců, provázet večerem bude Markéta Francová. Zúčastnit se mohou i dívky cca od 12 let. Od 18 hodin bude v kostele sv. Václava mše svatá, dámský klub pak začne cca v 19 hodin v sále.   

• V neděli 24. září budeme slavit výročí vysvěcení kostela sv. Václava. Při té příležitosti proběhne při obou nedělních bohoslužbách sbírka na opravu našich dvou zvonů. Abychom tyto zvony mohli opět používat, musí být nově ukotveny, potřebují nový pohon a je nutné vyměnit srdce zvonů. Oprava bude stát asi 250 000 Kč, ale většinu částky již máme zajištěnu od dárce. Zbývá vybrat 50 000 Kč. Pokud byste byli ochotni přispět, můžete tak učinit buď hotově v neděli 24. září při mši, anebo na účet farnosti: 280828389/0800 (prosíme uvést do poznámky „zvony“, případně variabilní symbol 911300). 

• V neděli 24. září se kromě sbírky na opravu zvonů bude také konat Manželský koláč na podporu manželského setkání ve Štěkni a dalších farních aktivit pro rodiny. Jedná se o nabídku dobrot a kávy po obou nedělních bohoslužbách za jakýkoliv finanční příspěvek.  

• Ve středu 27. září bude od 17 hodin v kostele sv. Mikuláše sloužena mše svatá k výročí vysvěcení tohoto kostela. Přibližně v 18 hodin vyjde od kostela sv. Mikuláše Moskevskou ulicí Svatováclavský průvod s koněm v čele. Před kostelem sv. Václava pak bude připraven krátký tematický program.

• Ve čtvrtek 28. září se v kostele sv. Václava uskuteční poutní mše od 9:30. Upozorňujeme na změnu oproti běžnému programu bohoslužeb. Ve dnech 27. a 28. září nebudou slouženy mše svaté podle běžného rozpisu.

• O víkendu 6.-8. října proběhne víkendovka mládeže. Bližší informace najdete na webu, přihlašujte se do 24. září Ele nebo Pavlovi Krylovým (pavel.kryl@farnostvrsovice.cz).

• Letošní manželské setkání ve Štěkni bude v termínu od 25. do 29. října, hlásit se můžete u Vládi Jeništy (vladimir.jenista@farnostvrsovice.cz).  

Z liturgického kalendáře:

Čtvrtek 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Přejeme všem požehnaný týden.

Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 10. září, 23. neděle v mezidobí
Neděle 17. září je 24. neděle v mezidobí