OZNÁMENÍ - neděle 18. prosince, 4. neděle adventní
Neděle 25. prosince je Slavnost Narození Páně

• Dnes se koná sbírka do fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních. Všem dárcům děkujeme.

• Před kostelem sv. Václava dnes MČ Praha 10 otevře tzv. Vánoční náměstí, které potrvá až do 23. prosince. Při té příležitosti dnes od 18 hodin náš jáhen Jan Rückl uspořádá prohlídku kostela sv. Václava pro veřejnost. Jste srdečně zváni. Od 19:30 pak proběhne tradiční Vánoční koncert v divadle Mana. Účinkovat budou kapely Nitky, Napořád a Schola od sv. Václava.

• Stále hledáme dobrovolníky na hlídání kostela sv. Václava i sv. Mikuláše, aby mohly být kostely příští týden a o vánočních svátcích otevřeny veřejnosti. Pokud byste byli ochotni věnovat tomu alespoň hodinu svého času, prosíme, abyste se zapsali do tabulky vzadu na lavici, nebo napsali e-mail na adresu farní kanceláře. Od pátku 23. prosince bude možné si z obou kostelů v době jejich otevření odnést Betlémské světlo.

• Vzadu na lavici a na farním webu pod tímto odkazem jsou k dispozici materiály pro druhé setkání adventních modlitebních skupinek.

• Srdečně zveme na Roráty, které budou příští týden každý všední den slouženy od 7 hodin ráno v kostele sv. Mikuláše. V těchto dnech se naopak nebudou konat jiné pravidelné bohoslužby. Podrobný program bohoslužeb konaných před Štědrým dnem a ve Vánoční době najdete na nástěnkách a na farním webu pod tímto odkazem. Upozorňujeme, že na Silvestra (v sobotu 31. prosince) nebude sloužena ranní mše u sv. Mikuláše, pouze odpolední mše v 16 hodin v kostele sv. Václava.

• Děkujeme za sbírku pro potřeby finančně znevýhodněných bližních. Po obou mších sv. jsme vybrali 17.642 Kč a 62 €. Dárky sedmdesáti čtyřem velice chudým spoluobčanům, příp. jejich soc. pracovníkům, budeme předávat v úterý 20. prosince od 15 hodin v kostele sv. Mikuláše. Všichni jste srdečně zváni. Kdo by se rád zapojil do Tříkrálové sbírky, ať se přihlásí na kontakty farní charity. Zveme i ty, kdo s tím ještě třeba nemají zkušenosti.

• V pátek 20. ledna se od 19 hodin uskuteční Společenský večer v KČ Vzlet (Holandská 1, Praha 10). Letošní téma je trochu agentské: „Protřepat Nemíchat“. Vstupenky lze koupit v kostele za zvýhodněnou cenu, na místě určitě nebudou levnější. Zájemci o předtančení se můžou hlásit u V. Jeništy. Letos budeme, stejně jako loni, potřebovat pomoc před, při i po skončení večera. Bližší informace u V. Jeništy.

• Pokud má někdo parkovací kartu, prosíme o její vrácení – kartám bude končit platnost a musíme je vrátit, abychom dostali nové.

Přejeme všem požehnaný týden.


Události
Archiv
OZNÁMENÍ - neděle 11. prosince, 3. neděle adventní
Neděle 18. prosince je 4. neděle adventní